skip to Main Content

Tegning af visionen BuddingeBo

Huset er bygget med massivttræelementer (CLT)

Kan man køre rundt i en gammel bil med stort benzinforbrug? Kan man bo i et gammelt hus der energimæssigt er dyrt og svært at gøre bedre? Kan man tillade sig at bygge med mursten, der er energikrævende at producere? Kan man snart tage et varmt bad uden at få dårlig samvittighed?

Bæredygtigt elementbyggeri

Hos Miami Ark har vi valgt vores egen vej uden afhængighed af certificeringsordningerne, men med god dokumentation for hvad vi gør:
 • Vi bygger hovedsageligt vores huse med industrielt producerede elementer, der indebærer et minimum af arbejdstid, transport og logistik.
 • Husene skal  kunne designes individuelt i et moderne og tidssvarende formsprog, så der kan opnås variation i bygningstyper.
 • Husene bygges på varme og tørre produktionssteder under effektiv kvalitetskontrol.
 • De personer og firmaer der indgår i processen er de samme fra hus til hus, så den indhøstede erfaring anvendes på efterfølgende projekt.
 • Husene bør og skal ikke være dyrere end standardtypehuse.
 • De skal leveres og opføres på kort tid (max 16 uger) fra bestilling.
 • Der må kun anvendes  miljøcertificerede materialer, som giver et godt indeklima og ikke udleder farlige gasser.
 • Vi fokuserer ikke så meget på transmissionstabet (isoleringstykkelserne), men mere på energirammen med det mål, at vores byggerier ikke skal have tilført energi,  der er produceret af fossile brændstoffer.
 • Den bæredygtige energiproduktion skal ske ved anvendelse af kendt teknologi sammensat individuelt efter de faktiske muligheder.
 • Styring af energiproduktionen skal være ligeså enkel som fjernvarme.
 • Husene skal om ikke være vedligeholdelsesfrie, så være meget enkle at holde.

Elementbyggeri til Go Hotel

"Vi har de seneste 20 år arbejdet med elementbyggeri, da vi herved har bedre styr på fugt og færdiggørelsesgrad, samtidig med at byggetiden og byggeprisen bliver optimalg.."

CLT Byggeri på Buddinge Hovedgade

Derfor arbejder vi også med

 • Påvirkning af kommuner og private udviklere om at lave planlægning der muliggør ovenstående.
 • Selv at udarbejde lokalplaner der ikke påtvinger fjern- eller gasvarme, men muliggør regnvandsopsamling og bæredygtig spildevandsrensning.
 • Selv at købe og udvikle boligområder bæredygtigt.
 • Planer, som ikke tillader typehusfabrikanter eller liberalistiske bygherrer at snyde på vægtskålen, men fastholder de væsentlig bæredygtige principper.
 • Bebyggelser, som ikke belægger landskabet mere end nødvendigt, så optimal nedsivning er mulig.
 • At invitere andre ligesindede rådgivere med i netværk og byggeprojekter, hvor vi derved selv er bestemmende for, hvor højt overliggeren sættes.

"Selv at udarbejde lokalplaner der ikke påtvinger fjern- eller gasvarme, men muliggør regnvandsopsamling og bæredygtig spildevandsrensning.."

Klaus Lange

Miami Ark ApS

Heibergsgade 14, st. tv.

1056 København K

&

Vester Kaj 66

4970 Rødby

hello@miamiark.com

+45 70 60 50 04

CVR 36896809

Nykredit

Regne.: 5479 - 6306176

faktura@miamiark.com

Back To Top