skip to Main Content

HUSEBYHAGEN

Målet var at skabe et skabe et boligfællesskab for ældre, så de, der bor der, aldrig føler sig ensomme eller alene

Klaus Lange og seniorbofællesskabet startede i 2008 med  at søge efter en byggegrund til etablering af et senior bofælleskab. Valget faldt på Skedsmokorset som vil være optimalt til det ønskede byggeri som skulle være et bæredygtigt  grønt byggeri.

Navn

Husebyjordet

Type

Senior bofælleskab

Sted

Skedsmokorset, Norge

År

2018-2020

Størrelse

8000 m2

Samarbejdspartnere

Miami Ark ApS & Adept

Bygherre

Bori Utbygging

Visioner

Snit 1

Snit 2

Snit 3

Opstalt 1 set fra Præstehagevej

Opstalt 2 gård mod nord

Opstalt 3 set fra syd ind mod byggeriet

Opholdsarealer tage og altaner

"Husebyhagen - er omgivet af frodig natur, historie og kultur"

Hvordan skaber man et bofælleskab ?

Et bofællesskab indeholder en række boliger til enlige og par samt et fælleshus. Antallet bør være fra ca. 10 og op til max. 20 boliger, hvor der, foruden det at bo i fællesskabet, også blandt de kommende beboere er talt om deres “selvvalgte – aktive fællesskab”.

Det fællesskab som opstår i bebyggelsen er meget vigtigt – nøgleordene er forventninger, tryghed og omsorg.

Men også mulig for at være sig selv

Det er meget vigtigt at man kan få mulighed for at lære hinanden at kende inden man flytter sammen i fællesskabet. Derfor mødes man til en række møder hvor man snakker meget om hvilke forventninger man hver især har om det kommende fællesskab, så man kan forberede sig på hvordan man sammen kan lave netop det fællesskab som skal være gruppens måde at være sammen på.

Det vigtigste er, at det er dem som vil deltage, der bestemmer hvordan deres fællesskab skal fungere.

Det vil helt konkret sige trygheden ved at have naboer, der lægger mærke til det og reagerer, hvis gardinerne hos en anden beboer ikke bliver trukket fra. Det vil sige trygheden ved at bo i et afgrænset boligmiljø, hvor man kender alle sine naboer og ikke skal bekymre sig over, hvad de kan finde på.

Og endelig trygheden ved at bo i et boligmiljø, hvor man ikke i samme grad risikerer at blive ensom og isoleret i alderdommen.

.

Back To Top