Arkitektur til fremtidens KLIMA

Hos Miami Ark har vi valgt vores egen vej uden afhængighed af certificeringsordningerne, men med god dokumentation for hvad vi gør.

 

Vi bygger hovedsageligt vores huse med industrielt producerede elementer, der indebærer et minimum af arbejdstid, transport og logistik.

Vi designer huse og bygninger individuelt i et moderne og tidssvarende formsprog, så der kan opnås variation i bygningstyper.

Husenes elementer bygges på varme og tørre produktionssteder under effektiv kvalitetskontrol.

De personer og leverandører, der indgår i processen, er de samme fra hus til hus, så den indhøstede erfaring anvendes på efterfølgende projekter.

Huse og bygninger bør og skal ikke være dyrere end standardtypehuse.

De skal leveres og opføres på kort tid (max 16 uger) fra bestilling.

Vi anvender kun miljøcertificerede materialer, som giver et godt indeklima og ikke udleder farlige gasser.

Miami Ark projekterer bæredygtigt med tanke på fremtidens klima

Hages Badehotel Miami Ark 1

Vores netværk

At projektere og bygge som arkitekt til fremtidens klima kræver en holistisk tilgang, der tager højde for bæredygtighed, energieffektivitet og miljøpåvirkning.

Bæredygtig arkitektur kræver samarbejde på tværs af forskellige discipliner, herunder arkitektur, ingeniørvirksomhed, byggeteknologi og miljøvidenskab, for at skabe bygninger, der er i overensstemmelse med de mest moderne standarder for miljøansvar og klimabeskyttelse.

Miami Ark Arkitekter har gennem årene har opbygget et stort fagligt og socialt netværk i Danmark, Sverige og Norge – og de fleste byggerier opføres af teams, der kender hinanden fra sag til sag.

De personer og leverandører, der indgår i processen, er de samme fra hus til hus og den indhøstede erfaring anvendes på efterfølgende projekter.

Opgradering og genanvendelse

Det giver mening at bruge det som allerede er bygget. Hos Miami Ark Arkitekter har vi erfaring fra projekter med udvidelser af eksisterende bygninger, hvor det nye bliver føjet sammen med det gamle og det arkitektoniske udtryk prioriteres.

Fokus på energirammen

Hos Miami Ark arkitekter fokuserer vi ikke så meget på transmissionstabet (isoleringstykkelserne), men mere på energirammen med det mål, at vores byggerier ikke skal have tilført energi, der er produceret af fossile brændstoffer.

Den bæredygtige energiproduktion skal ske ved anvendelse af kendt teknologi sammensat individuelt efter de faktiske muligheder.

materialer

Vi vælger materialer med lavt CO2-aftryk, der er genanvendelige eller biologisk nedbrydelige og går målrettet efter at minimere brugen af materialer med skadelige kemikalier eller giftige emissioner.

Vi anvender højtydende isoleringsmaterialer for at minimere opvarmnings- og kølebehov.

Husene skal om ikke være vedligeholdelsesfrie, så meget enkle at holde.

InnovativE  energiløsninger

Varmepumper kan også anvendes i ventilationsanlæg til at genanvende varme fra udblæsningsluften til at forvarme indblæsningsluften. Dette reducerer opvarmningsbehovet og sparer energi.

Overskydende varme fra en varmepumpe kan opvarme vand. Fx opvarmning af brugsvand til brusebade, håndvask og opvask. Det er både godt for miljøet og økonomien.

Varmen fra varmepumpen kan også anvendes til at hjælpe med at fjerne overskydende fugt fra luften, hvilket kan være nyttigt i fugtige klimaer eller i områder, hvor luftfugtigheden kan være et problem.

Hages badehotel – byggeri på pæle

Hages Badehotel beliggende i naturskønt landskab med vekslende skov, remiser, enge og smukke områder med søer mod syd og øst.

Se hvordan de bæredygtige huse af høj og energivenlig standard blev bygget på pæle uden at skulle dræne og afvande det store vådområde ved hotellet.

Genanvendelse – Hotel Go Copenhagen

Det giver mening at bruge det som allerede er bygget. Hos Miami Ark Arkitekter har vi erfaring fra projekter med udvidelser af eksisterende hoteller for kæden GO HOTEL. Se hvordan Go Hotel Copenhagen fik tilføjet 88 nye bæredygtige værelser i seks etager i enbyggeproces på 7 dage.

BuddingeBo – grønt Bofællesskab

BuddingeBo Bofællesskab er en bæredygtig og grøn ejendom med fokus på fællesskab og nærvær. Bygget med CLT elementer leveret direkte fra elementfabrik. CLT  giver en meget hurtig og effektiv byggeproces, ligesom nedtagning er enkel når bygningens levetid er forbi.

Bæredygtigt CLT byggeri med Miami Ark Arkitekter

Vi hjælper dig hele vejen gennem byggesagen

Vi hjælper bygherrer og projektudviklere hele vejen igennem processen – også i forhold til de relevante myndigheder. Ved at finde og samarbejde med specialister inden for bæredygtighed og energioptimering af byggeri, skaber vi arkitektur der løsningsmæssigt er på forkant af markedet uden at være high-end teknologi til tilsvarende høje priser.

Bæredygtigt CLT byggeri med Miami Ark Arkitekter

Eksperter i Bæredygtigt CLT elementbyggeri

Miami Ark Arkitekter har valgt at være eksperter i at arbejde med CLT elementbyggeri. Vi har styr på fugt og færdiggørelsesgrad, samtidigt med at byggetiden og byggeprisen bliver optimal. Det kan vi fordi vi er stærke på planlægning og prioriterer at have gode og langvarige relationer til vores samarbejdspartnere.

Go Hotel City udsigt fra reception - Miami Ark Arkitekter

vi tænker i innovative indeklima løsninger

Børnehaven Akebakken i Norge har lagt vægt på design og æstetik, og der er høj kvalitet på belysning og detaljer. Der opvarmes med geotermisk varme. Dette giver en jævn og varm gulvvarme, som opleves godt for børn, der leger. Et moderne ventilationssystem skifter luft i børnehaven 5 gange i timen.