Vi projekterer bæredygtigt med CLT elementer

Miami Ark Arkitekter har valgt at være eksperter i at arbejde med CLT elementbyggeri. Vi har styr på fugt og færdiggørelsesgrad, samtidigt med at byggetiden og byggeprisen bliver optimal. 

 

Det han vi, fordi vi er stærke på planlægning og prioriterer at have gode og langvarige relationer til vores samarbejdspartnere.

Tid er et vigtigt parameter. Og ved at optimere mange af byggeprocesserne i den indledende skitsefase, har man allerede vundet meget.

Gennem årene har vi opbygget et stort fagligt og socialt netværk i Danmark, Sverige og Norge – og byggeriet opføres af teams, der kender hinanden fra sag til sag.

Vi designer huse og bygninger individuelt i et moderne og tidssvarende formsprog, så der kan opnås variation i bygningstyper.

Husenes elementer bygges på varme og tørre produktionssteder under effektiv kvalitetskontrol.

Huse og bygninger bør og skal ikke være dyrere end standardtypehuse.

De skal leveres og opføres på kort tid (max 16 uger) fra bestilling.

Vi anvender kun miljøcertificerede materialer, som giver et godt indeklima og ikke udleder farlige gasser.

CLT er et bæredygtigt alternativ til  traditionelle byggematerialer som stål, beton og mursten

Hvad er CLT?

CLT står for “Cross-Laminated Timber,” og det refererer til en type byggemateriale, der består af massive træplader, der er konstrueret ved at krydslaminere flere lag træ i forskellige retninger.

CLT anvendes i byggeprojekter som et bæredygtigt alternativ til mere traditionelle byggematerialer som stål, beton og mursten.

CLT-byggeri har mange fordele

På grund af alle nedenstående fordele har Miami Ark valgt at fokusere på  CLT-byggeri, både til kommercielle byggerier og boligbyggerier. CLT er et bæredygtigt og innovativt alternativ til traditionelle byggemetoder.

Bæredygtighed

CLT er et miljøvenligt byggemateriale, da det bruger træ, der er en fornybar ressource. Det hjælper med at reducere CO2-udledningen, da træ absorberer og lagrer kulstof under vækst.

Styrke og holdbarhed

CLT-plader er sammensat af flere lag træ, der er limet sammen på kryds og tværs. Dette gør dem utroligt stærke og stabile. CLT kan konkurrere med traditionelle byggematerialer som stål og beton i styrke, samtidig med, at det er meget lettere.

Hurtig konstruktion

CLT-byggeri bruger præfabrikerede elementer, hvilket gør montage processen hurtigere sammenlignet med traditionelle byggemetoder. Det reducerer byggetiden og minimerer rod på byggepladsen.

Let bearbejdning

CLT-plader kan skæres og tilpasses på fabrikken, hvilket giver mulighed for præcis konstruktion og mindsker spild.

Lydisolering og termisk ydeevne

CLT-materiale har naturlige isoleringsegenskaber, der hjælper med at regulere temperaturen og reducere støj, hvilket resulterer i bedre komfort indendørs.

Æstetisk fleksibilitet

CLT giver os mulighed for at skabe forskellige æstetiske udtryk, da træets naturlige skønhed og tekstur kan bevares og udstilles.

Brandmodstand

Selvom træ er brandbart, er CLT konstrueret på en måde, der giver det en vis modstandsdygtighed over for brand. De tykke lag af træ kan forsinke brandspredningen og bidrage til bygningens overlevelse i tilfælde af brand.

Lavere byggeomkostninger

Selvom CLT som materiale kan være dyrere end konventionelle materialer, kan de hurtigere byggetider og andre omkostningsbesparelser i byggeprocessen bidrage til at opveje denne prisforskel.

CLT byggeri – BuddingeBo Bofællesskab

BuddingeBo Bofællesskab er bygget med CLT elementer leveret direkte fra elementfabrik. 

Bæredygtigt CLT byggeri med Miami Ark Arkitekter

Clt BYGGERI – bolig til en familie i Farum

Nybygget smukt enfamiliehus i Farum – tegnet af arkitekt Klaus Lange, byggeriet er opført i CLT elementer fra Woodbeton produceret i Italien. 

Billige og bæredygtige i Familieboliger Greve

Planen til de 8 boliger er indpasset i en ældre bevoksning efter princippet Træerne først – huset bagefter. Afventer pt en lokalplan.

Bæredygtigt CLT byggeri med Miami Ark Arkitekter

Vi hjælper dig hele vejen gennem byggesagen

Vi hjælper bygherrer og projektudviklere hele vejen igennem processen – også i forhold til de relevante myndigheder. Ved at finde og samarbejde med specialister inden for bæredygtighed og energioptimering af byggeri, skaber vi arkitektur der løsningsmæssigt er på forkant af markedet uden at være high-end teknologi til tilsvarende høje priser.

Bæredygtigt CLT byggeri med Miami Ark Arkitekter

ARKITEKTUR TIL FREMTIDENS KLIMA

At projektere og bygge som arkitekt til fremtidens klima kræver en holistisk tilgang, der tager højde for bæredygtighed, energieffektivitet og miljøpåvirkning. Vi har gennem årene har opbygget et stort fagligt netværk i Danmark, Sverige og Norge – og de fleste byggerier opføres af teams, der kender hinanden fra sag til sag.

Hages Badehotel – Byggeri på pæle

Hages Badehotel beliggende i naturskønt landskab med vekslende skov, remiser, enge og smukke områder med søer mod syd og øst. Se hvordan de bæredygtige huse af høj og energivenlig standard blev bygget på pæle uden at skulle dræne og afvande det store vådområde ved hotellet.

Udvidelser af eksisterende byggeri

Det giver mening at bruge det som allerede er bygget. Hos Miami Ark Arkitekter har vi erfaring fra projekter med udvidelser af eksisterende hoteller for kæden GO HOTEL. Se hvordan Go Hotel Copenhagen fik tilføjet 88 nye bæredygtige værelser i seks etager i enbyggeproces på 7 dage.

vi tager højde for klimaaftryk

Vi lever i en verden med knaphed på ressourcer og stigende temperaturer, hvorfor det er mere afgørende end nogensinde at tage højde for, om materialerne kan fornys og hvilket klimaaftryk de efterlader. BuddingeBO er bygget med massivtræselementer produceret med meget lav CO2-udledning.

Go Hotel City udsigt fra reception - Miami Ark Arkitekter

vi tænker i innovative indeklima løsninger

Børnehaven Akebakken i Norge har lagt vægt på design og æstetik, og der er høj kvalitet på belysning og detaljer. Der opvarmes med geotermisk varme. Dette giver en jævn og varm gulvvarme, som opleves godt for børn, der leger. Et moderne ventilationssystem skifter luft i børnehaven 5 gange i timen.